Pierwsza Msza Św. po powrocie od Sióstr z Sokolnik

17.12.2016 r. po godz.21:00 Ks. Michał Woźnicki SDB odprawia w Kaplicy-Celi, pierwszą po powrocie z Sokolnik, Mszę Św. w rycie rzymskim.
We Mszy Św. uczestniczy jeden wierny – Jerzy Zygarłowski, który przywiózł Kapłana wraz z bagażami z Sokolnik.

Warsztaty Ars Celebrandi w Licheniu

W dniach 04-10.08.2016 w Licheniu odbyły się w Licheniu Warsztaty Ars Celebrandi, podczas których Ksiądz Michał Woźnicki SDB uczył się sprawować Mszę Św. w rycie rzymskim.
Pierwszą Mszę Św. w rycie rzymskim Kapłan odprawił we wtorek 9.08.2016r. w  Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Licheniu.

Poniższe zdjęcie z drugiej Mszy Św. odprawianej przez Księdza Michała Woźnickiego rankiem 10.08.2016 r. w  Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Licheniu zaczerpnięte są ze strony https://arscelebrandi.pl/)
Kapłan wspomniał o tych warsztatach cztery lata później podczas ogłoszeń 10.08.2020 r. do odsłuchania tutaj