Posoborowi posoborowcy to współcześni Judasze!

24.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. w rycie rzymskim wygłosił ogłoszenia– do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas ogłoszeń mówił m.in.
– o rzucaniu kamieniami w okno Kapłana (najprawdopodobniej, tak jak poprzednimi razy, przez Pana Zbigniewa)
– o śledzeniu Kapłana i wiernych poza terenem Domu Salezjańskiego (m.in. w sklepie) przez Pana Zbigniewa – pracownika salezjańskiego, działającego na zlecenie i za wiedzą przełożonych
– o wywiadzie z doktorem Wolfgangiem Wodargiem, niemieckim epidemiologiem autorem książki” Fałszywe Pandemie”
– o podjęciu inicjatywy, odpowiedzi wiernych (Pana Walentego i Pana Łukasza) na słowo Księdza Woźnickiego dotyczące obowiązku szerzenia w świat słów katolickich kapłanów, w tym konkretnym przypadku tłumaczenia na język angielski kazań Ks. Jacka Bałemby- Księdza “Sacerdos Hyacinthus”.

Po ogłoszeniach Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kazanie “Posoborowi posoborowcy to współcześni Judasze! Św. Maciej apostoł wziął miejsce Judasza”.
Kazanie – do odsłuchania tutaj
Kapłan podczas kazania mówił m.in.
“Jako Kościół nauczany, jako wierni świeccy możemy trwać- wytrwać jako Kościół- ze względu na Kościół nauczający, jeśli Kościół nauczający: a to biskupi- następcy apostołów trwają w nauce. Trwanie w nauce jest ze względu na wierność.
Gdyby członkowie Kościoła nauczającego, następcy apostołów- biskupi okazali się niewierni- nie zmienia to naszego obowiązku wierności. Obowiązek ten wynika z obowiązku wobec Chrystusa, wobec Boga, nie wobec ludzi, nie wobec człowieka.”
(Apostoł)”…Maciej “dokoptowany” jest przez grono- apostołów przez pozostałych, po zdradzie i samobójstwie Judasza ze względu na zaprzaństwo, na zdradę Judasza.”

“Struktury posoborowe kościoła to Judasz- w tajemnicy jego zdrady i zaprzaństwa.
Jeśli jeszcze żyją mają czas, żeby się nawrócić, żeby nauczyć się Mszy Św. w rycie rzymskim, wrócić do katolickiej nauki i ją szerzyć ludowi- wiernym.”

Ksiądz Woźnicki zachęcał aby w internecie odszukać i wysłuchać kazań Biskupa Williamsona (w języku angielskim), jednego z czterech biskupów wyświęconych przez Abp Marcela Lefebvre’a i biskupa Antonio de Castro Mayera.

Kapłan odczytywał też informację od wiernego, który opisał kuriozalne działanie swojego księdza proboszcza, który na prośbę wiernych o Mszę Św. w rycie rzymskim odpowiedział, że: “ją odprawi jeśli wszystkich odpowiedzi wiernych i całej ministrantury nauczy się każdy z nas na pamięć, a on (ks. proboszcz) nas bez możliwości wspomagania się mszalikiem, czy modlitewnikiem będzie egzaminował. Co ciekawe dotyczy to również śpiewów Kyriale, Gloria, Sanctus i wszystkich śpiewów …”
“Nie jest prawdą, że to są Judasze?” – zapytywał Ksiądz Woźnicki
“Psy ogrodnika: sam nie zjem, drugiemu nie dam.
Dlaczego mają taki wrogi stosunek do religii katolickiej? Bo nie jest ich.”

“Posoborowi posoborowce to Judasze. Niezależnie czy się ubiorą w białą sutannę – od pięćdziesięciu lat. Benedykt, który pisze Summorum Pontificum- Mszę Św. w rycie rzymskim nazywa jako drugą formę tego samego rytu, tej samej mszy, jest wobec praktyki Kościoła- wobec Quo Primum jest jak Judasz.
Wojtyła swoimi krokami jest jak Judasz.
Czy to się ubierają w białą sutannę, czy się ubierają w sutannę czerwoną, czy są zwykłymi, jak tutaj w tym przypadku, księżmi proboszczami. Czynią robotę Judasza.”
“Nie znajdzie Pan Bóg apostołów, w znaczeniu biskupów, którzy staną w miejsce apostołów – my zobowiązani jesteśmy trwać przy tych biskupach, którzy przy wierze katolickiej wytrwali. Daj Boże biskup Williamson takim jest.”

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “87” Katechezę “Jak Bóg przygotował inne narody na przyjście Mesjasza” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago- do odsłuchania tutaj

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *