Postanowienie Sądu wydane na podstawie kłamliwej notatki policjanta

Ks. Michał Woźnicki 16.07.2021 r. odebrał z poczty, a 19.07.2021 r. odczytał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto VIII Wydz. Karny o utrzymaniu w mocy nie uwzględnienia wniosków o uchylenie kar porządkowych z tytułu złożonych zażaleń świadków ( Ks. Michała Woźnickiego, Pani Renaty Kabulak i Pani Lucyny Gembarzewskiej) na postanowienie Sądu Rejonowego o nałożeniu kar porządkowych.

Sprawa dotyczy niewpuszczenia na teren sądu świadków: Kapłana i dwóch pań, którzy mieli zeznawać w sprawie obwinionego Pana ministranta.
Wówczas sędzia nałożył na świadków kary porządkowe z tytułu nieobecności – na podstawie kłamliwych informacji przekazanych przez policjanta.

Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego SDB z 19.07.2021 r– do odsłuchania tutaj