Program walki masonerii z Kościołem

22.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia “Program walki masonerii z Kościołem.” Odczytywany materiał, z dodanymi własnymi komentarzami, Kapłan otrzymał w korespondencji od JE Abpa Jana Pawła Lengi.
Ogłoszenia – do odsłuchania tutaj

Podczas odczytywania (z telefonu) materiału przesłanego przez JE Abpa Jana Pawła Lengę dzwonił ktoś z numeru 791 207 402 piętnaście razy aby z premedytacją zakłócić Kapłanowi odczytywanie tekstu. Ksiądz Woźnicki odniósł się do tego faktu w ogłoszeniach dzień później 23.02.2022 r. – do odsłuchania tutaj

Przed Mszą Św. Ksiądz Woźnicki SDB wygłosił  “85” Katechezę “Figury zapowiadanego Mesjasza w Starym Testamencie” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. do odsłuchania tutaj