Ksiądz Woźnicki na policji

22.02.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB stawił się o godz. 14:00 na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto w celu złożenia zeznań w kilku sprawach: jako “świadek” oraz jako “osoba, co do której istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa”.
Jedna sprawa dotyczyła notorycznego niszczenia (w tym konkretnym przypadku przez księdza Jacka Bielskiego) tabliczek informujących o godzinach odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim.
Już dwadzieścia razy niszczone były tabliczki, które wisiały na będącym własnością Księdza Michała Woźnickiego rowerze , który przypięty jest do stojaka przed drzwiami salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych.

Kolejne sprawy, w których był przesłuchiwany Ksiądz Michał Woźnicki SDB dotyczyły braku maseczek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w listopadzie 2021r. oraz w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w październiku 2021r.
Prowadzący te sprawy policjant zwracał się do Kapłana używając formy “Ksiądz”.
W dzisiejszych czasach jest to godne zauważenia, gdyż większość policjantów, mimo zwracanej uwagi, często wobec Kapłana używa formy per “Pan”.

Podczas składania zeznań na posterunku wierni modlili się za Kapłana różańcem pod drzwiami komisariatu.
Słowo Księdza Michała Woźnickiego SDB, po wyjściu z budynku policji, do odsłuchania tutaj