Rozprawa “obwinionego” ministranta w Sądzie Rejonowym, 26.02.2021 r.

26.02.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do odbytej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu rozprawy “obwinionego ministranta” w związku z interwencją nasłanej przez współbraci Salezjanów policji w dniu 19.10.2020r. podczas której funkcjonariusze brutalnie wyciągnęli sprzed ołtarza Kapłana w szatach liturgicznych oraz ministranta. Ogłoszenia Ks. Woźnickiego m.in o odmowie składania przyrzeczenia w sądzie – do odsłuchania tutaj.
Kolejna rozprawa w tej sprawie została wytyczona na 26 marca br. na godz. 12:25

Zapis rozprawy z 26.02.2021 r. – do odsłuchania tutaj.