Stawanie przed trybunałami ludzkimi i kościelnymi dla przywrócenia Mszy Św.

18.03.2022 r. Ks. Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia: “Chwała Panu za stawanie przed trybunałami ludzkimi i kościelnymi dla przywrócenia Mszy Św.” – do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in.
– o odbytej dzień wcześniej rozprawie apelacyjnej Księdza “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów… Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił apelację od wyroku skazującego. Więcej informacji- tutaj
– o Rekolekcjach Wielkopostnych w Licheniu – z zakazem nagrywania i o korespondencji Pana Ministranta na temat tego zakazu wysłanej do Pana prezesa Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– o otrzymanym z Prokuratury postanowieniu o umorzeniu dochodzenia w sprawie m.in. obrazy uczuć religijnych w lipcu 2021r. (wyłożone 40 psich kup pod salezjańskim kościołem aby utrudnić modlitwę)
– o otrzymanym z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto zawiadomieniu o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu w sprawie zerwanej z roweru przez Księdza Bielskiego tabliczki informującej o Mszy Św. w rycie rzymskim z powodu…. niewykrycia sprawcy…
– postanowienie o odrzuceniu wniosku o zwolnienie z opłat w sprawie wyroku dot. eksmisji
– o kolejnym dekrecie w toczącym się przeciwko Księdzu Woźnickiemu pozasądowym dochodzeniu karno- administracyjnym. Kapłan odczytał bulwersujący tekst dekretu dotyczącego zamknięcia dochodzenia i możliwości przejrzenia dowodów i przedstawienia własnych uwag oraz obrony końcowej.