Trzecia rozprawa “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

08.10.2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto odbyła się trzecia rozprawa Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Na rozprawie 08.10.2021 r. zeznawał w charakterze świadka właśnie ów ks. Dawid Nowak SDB. Ksiądz przyszedł do Sądu jak zwykle po cywilu z charakterystycznymi dwoma łańcuchami u spodni.

Po przyjęciu przysięgi o tym, że świadek będzie mówił prawdę ks. Dawid złożył zeznania odpowiadając na pytania sędziego oraz Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Całość –  do odsłuchania tutaj

Po tych zeznaniach Sędzia zarządził przerwę, po której poinformował, że nie zgadza się na powołanie przez obwinionego Księdza Michała Woźnickiego SDB świadków zdarzenia: pana ministranta, pań będących 19.10.2020 r w Kaplicy-Celi oraz panów policjantów, którzy brali udział w interwencji.
Co bulwersujące pan sędzia uznał, że wystarczające dla niego są zeznania tych osób w innej sprawie – sprawie dotyczącej pana ministranta obwinionego o podobne czyny w tym samym miejscu również 19.10.2020 r.
Mimo wskazania, przez Księdza Woźnickiego, że tamte zeznania dotyczyły zdarzeń związanych z inną osobą, nie bezpośrednio z osobą Księdza Woźnickiego, pan sędzia oddalił wniosek (złożony kilka miesięcy wcześniej!)o powołanie świadków – odmawiając tym samym Kapłanowi prawa do obrony!!!

Po chwili, bez żadnego przygotowania, Ksiądz Michał Woźnicki SDB zmuszony był niejako “z marszu” wygłosić mowę końcową do odsłuchania tutaj

Pan sędzia poinformował, że wyrok zostanie ogłoszony na rozprawie za tydzień 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto.

Po wyjściu z budynku Sądu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił krótkie słowo, poprowadził modlitwę i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa wiernym, którzy uczestniczyli w rozprawie w charakterze widowni. do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też do tej rozprawy w ogłoszeniach 08.10.2021 r. podczas wieczornej Mszy Św. – do odsłuchania tutaj
oraz w ogłoszeniach 09.10.2021 r. do odsłuchania tutaj

Rok temu – 19 października 2020 r. w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)

Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

Na zdjęciu poniżej: podczas rozprawy 11.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, występujący w roli obwinionego zadaje pytania świadkowi: Ks. Rektorowi Arkadiuszowi Szymczakowi SDB.

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 11.06.2021 r.) – znajdują się tutaj

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. była długa… (sprawa była zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa