W czwartek rozprawa “obwinionego” Ks.Michała Woźnickiego SDB

W czwartek 15 kwietnia o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, w sali 210 odbędzie się rozprawa “obwinionego” Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Ks. Woźnicki poinformował o rozprawie w ogłoszeniach z 12.04.2021r. do odsłuchania tutaj  (Uwaga, Kapłan błędnie informował o środzie- jako dniu rozprawy. Rozprawa odbędzie się w czwartek 15 kwietnia)

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Policjanci zostali wówczas wprowadzeni w błąd przez księży Salezjanów, którzy kłamliwie wskazywali Kaplicę-Celę jako publiczne miejsce kultu, na terenie której nie są zachowane obostrzenia.
Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj

Sąd wydał już dwa niezależne postanowienia w tej sprawie, w obu odmawiając wszczęcia postępowania. W pierwszym przypadku Sądzia odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko Księdzu Woźnickiemu jako osobie wykonującej akt kultu religijnego , która nie zapewniła odpowiednich odległości pomiędzy wiernymi.
Sąd jednoznacznie wskazał, iż Kaplica- Cela nie jest miejscem publicznym (o czym pełną świadomość miał dokonujący zgłoszenia na policję ks. Dawid Nowak SDB).

Podobne stwierdzenie znalazło się w innej odmowie wszczęcia postępowania przeciw ministrantowi z tytułu niezakrywania twarzy w Kaplicy-Celi podczas liturgii.
Inny Sędzia również wskazywał, że Kaplica-Cela nie jest miejscem publicznym, a zatem nie obowiązywały tam obostrzenia dotyczące miejsc publicznych.

Policja w dniu 19 października 2020 r. bezprawnie wkroczyła do Kaplicy-Celi znajdującej się w prywatnym mieszkaniu Ks. Michała Woźnickiego SDB.

W czwartek odbędzie się rozprawa przeciwko Księdzu Michałowi Woźnickiemu SDB “obwinionemu” o to, iż podczas nabożeństwa nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

W wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w dniu 19.10.2020r. jest długa… (sprawa jest zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa