“Wędrowiec”. O dobrych obyczajach, niestosownym myśleniu i dmuchaniu na zimne. 22.04.2024 r.

22.04.2024 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas Mszy Św. odczytał żywoty Św. Sotera i Św. Kajusa po czym w kazaniu odniósł się m.in do kwestii miejsca noclegów wiernego przyjeżdżającego z daleka na Mszę Św.

Kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 22.04.2024 r “”Wędrowiec”. O dobrych obyczajach, niestosownym myśleniu i dmuchaniu na zimne.”– do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”
Fragment “Czemu to jest największe przykazanie-Nie będziesz miał Bogów cudzych…” odczytywany 22.04.2024 r.– do odsłuchania tutaj.