Wypuszczenie z aresztu Ks. Łukasza Szydłowskiego FSSPX, ataki pracownika salezjańskiego

Ogłoszenia z 04.02.2022 r. Ks. Michała Woźnickiego SDB – do odsłuchania tutaj.
Kapłan mówił m.in.
– o kolejnych atakach pracownika salezjańskiego, Pana Zbigniewa
– o wypuszczeniu z aresztu Księdza Łukasza Szydłowskiego FSSPX
– o odwołanej z powodu choroby sędziego rozprawie apelacyjnej w Sądzie Okręgowym dot. oskarżenia Kapłana o nieokazanie dowodu osobistego podczas brutalnej interwencji policji w Kaplicy-Celi w dniu 129.10.2020 r.
– o pisemnej odpowiedzi Księdza Woźnickiego wysłanej Księdzu Mikołajowi Graji – sędziemu Metropolitalnego Sądu Duchownego na wysłane przez Księdza Graję 36 pytań.