46 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim” 24.06.2023 r.

W ostatnią sobotę miesiąca- 24 czerwca 2023r. odbyła się 46 Piesza Pielgrzymka do Tulec “W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.

Podczas rannej Mszy Św. w rycie rzymskim, we Wspomnienie Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela Ksiądz Michał Woźnicki SDB w Kazaniu odniósł się do tajenia przez Ks. Jacka Bałembę SDB i Ks. Dariusza Kowalczyka SDB faktu (jeśli taki miał miejsce) wyświęcenie na biskupa Ks. Michała Stobnickiego .
Kazanie ”Porządni kapłani: Ks. Bałemba i Ks. Kowalczyk płacą haracz za święcenia sub conditione.”– do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wraz z garstką wiernych przejechał na Wroniecką, gdzie rozpoczęła się “46 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.

Modlitwa i słowo sprzed drzwi salezjańskiego kościoła – do odsłuchania tutaj.

Na trasę pielgrzymki wyruszył Kapłan z garstką ( z siedmiorgiem) wiernych. Na początku, tradycyjnie odmawiany był różaniec, a następnie-nad Jez. Maltańskim odśpiewane zostały Godzinki ku czci NMP – do odsłuchania tutaj.

Po przerwie na posiłek Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się ponownie do poruszonej w rannym kazaniu sprawy tajenia przez Ks. Bałembę i Ks. Kowalczyka faktu, jeśli miał miejsce, wyświęcenie na biskupa Ks. Michała Stobnickiego .
Słowo:”O tajeniu faktu, jeśli miał miejsce, wyświęcenie na biskupa Ks. Michała Stobnickiego”- do odsłuchania tutaj.
Dokończenie Słowa na ten sam temat, przed południowym Różańcem- do odsłuchania tutaj.

Po zakończeniu południowego różańca Ksiądz Woźnicki wraz z pątnikami modlili się o potrzebne łaski dla tych, którzy chcą wyruszyć za trzy tygodnie na ponad dwutygodniową III Pieszą Pielgrzymkę z Poznania do Gietrzwałdu- do odsłuchania tutaj.

Po przerwie na odpoczynek, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił kolejną katechezę na podstawie III tomu Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago “O Pozdrowieniu Anielskim cd” – do odsłuchania tutaj.


Po dotarciu do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach Kapłan wraz z pielgrzymami odmówili przed drzwiami kościoła ostatnią część różańca Kapłan poprowadził tez Nabożeństwo czerwcowe. – do odsłuchania tutaj.

Na zakończenie 46 Pielgrzymki do Tulec z intencją o przywrócenie Mszy Św. Ksiądz Woźnicki wygłosił słowo: “Na pielgrzymkę do Gietrzwałdu (Tulec) powinniśmy iść nie tylko z powodu chęci ale i z powinności.”– do odsłuchania tutaj.

Kolejna – “47 Pielgrzymka W obronie Mszy św. w rycie rzymskim” z Poznania, z Wronieckiej do Tulec będzie włączona jako pierwszy etap drogi corocznej- III Pieszej Pielgrzymki z Poznania do Gietrzwałdu, która, jak Pan Bóg da wyruszy w sobotę 15 lipca 2023 r.
Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w odpowiedniej zakładce Pielgrzymki  
Więcej na temat corocznych Pieszych Pielgrzymek z Poznania do Gietrzwałdu w odpowiedniej zakładce  Pielgrzymki