Ks.(?) Jacek Bielski SDB na ławie oskarżonych.

18 listopada 2022 r., podczas Mszy Św. w rycie rzymskim, Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił ogłoszenia.

Kapłan zachęcał, aby mimo iż minęła już połowa listopada pamiętać o duszach czyśćcowych i zgodnie z polskim zwyczajem przekazywać Księdzu wypominki.

Nawiązując do książki autorstwa Księdza Jeana Michela Gleize pt.: “Prawdziwy Izrael i fałszywy judaizm” Kapłan mówił m.in:
“… możemy bardzo łatwo zobaczyć na podstawie tej lektury, jakimi hochsztaplerami- czyli krętaczami był Polak- jeśli to Polak- Karol Wojtyła, który przybrał imię na stolicy piotrowej Jan Paweł II, późniejszy po nim kardynał Joseph Ratzinger- przyjąwszy imię Benedykta XVI i obecny Franciszek.
Nigdy Kościół nie miał żydów, którzy przez Bogobójstwo sprzeniewierzyli się Przymierzu, jako kontynuatorów obietnicy Abrahamowej, jako dzieci Abrahama.
Dziećmi Abrahama (…) zostaje Kościół w miejsce Żydów- mowa o Żydach, którzy odrzucili Pana Jezusa”.

W dalszej części ogłoszeń Ksiądz Woźnicki nawiązał do posiedzenia sądu, które odbyło się 18.11.2022 r. w sprawie z oskarżenia prywatnego dziesięciu osób przeciwko ks.(?) Jackowi Bielskiemu SDB oskarżonemu m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej z tytułu dwukrotnego ataku gazowego (27 sierpnia 2020r. oraz 30 listopada 2020r.), a także ataków tego samego salezjanina na dwie starsze osoby w dniu 29.11.2020 r.
Akt oskarżenia nie obejmuje bestialskiego ataku ks.(?) Bielskiego pałką teleskopową, dokonanego na Księdza Woźnickiego w dniu 11.04.2022r.

W sądzie ks.(?) Jacek Bielski pojawił się ubrany po cywilu, choć pod koloratką, w obecności mecenasa Skiby (znanego z prowadzenia w imieniu salezjanów procesu eksmisyjnego) i, jak określił Ksiądz Woźnicki, “przyzwoitki- ochroniarza”- Pana Zbigniewa Huczko.

Ksiądz Woźnicki podczas ogłoszeń mówił m.in:
“Posiedzenie miało charakter niejawny, więc (…) wiem, że nie powinienem o niej mówić, natomiast mogę powiedzieć co widziałem przed i co widziałem po…
No właśnie kwestia księdza(?) Jacka Bielskiego- żal patrzeć.
Żal patrzeć, na jakiej drodze jest ten, teraz pytaj kapłan, czy nie?”

Ksiądz Woźnicki poinformował, że Pani Sędzia- Pani Sędzina przeniosła i wyznaczyła termin- na pierwszą rozprawę (główną) na 14 lutego 2023r.

Na zakończenie Kapłan prosił o modlitwę za ks.(?) Jacka (Bielskiego): “Potrzeba postu, jałmużny, modlitwy”.

Transmisja Mszy Św. wraz z ogłoszeniami z 18.11.2022 r. została chwilowo usunięta z YouTube z tytułu roszczenia naruszenia prywatności, zgłoszonego najprawdopodobniej przez ks.(?) Bielskiego.

Wieczorem. Kapłan wygłosił Katechezę “O okazji do grzechu” na podstawie Katechizmu Ks. prof. Franciszka Spirago. 
Po odczytaniu katechizmu z komentarzem Kapłan odczytał jeden rozdział lektury duchowej: “Przygotowanie do śmierci” autorstwa Św. Alfonsa Marii de Liguori.
Katecheza i lektura duchowa- do odsłuchania tutaj.