Niedziela podczas Oktawy Wniebowstąpienia Pańskiego, 12.05.2024 r.

12.05.2024 r. w Niedzielę podczas Oktawy Wniebowstąpienia Pańskiego, po odmówionym przez wiernych Różańcu, Ksiądz Michał Woźnicki SDB odprawił Mszę Św. w rycie rzymskim w domowej kaplicy w katolickim domu w Baranowie przy Placu Zmartwychwstania 1.
Kapłan wygłosił kazanie: “Przed Świętem Zesłania Ducha Św. upraszaj o pomnożenie darów Ducha Św.”. Msza Św. z kazaniem– do odsłuchania tutaj

Ksiądz Woźnicki mówił słowo nawiązując m.in do mającego w dniu kolejnym zapaść wyroku sądowego w sprawie w brutalnego pobicia pałką teleskopową Księdza Woźnickiego przez ks.(?) Jacka Bielskiego oraz zdarzeń temu towarzyszących.

Po Mszy Św. odbyła się pod budowaną kapliczką Ksiądz Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi odśpiewali Nabożeństwo Majowe.

Po południu Ksiądz Michał Woźnicki SDB odczytał (wraz ze stosownymi własnymi komentarzami-aktualizacjami) kolejny fragment, wydanego w 1866 roku: KATECHIZMU RZYMSKIEGO WEDŁUG UCHWAŁY Ś. SOBORU TRYDENTSKIEGO DLA PLEBANÓW UŁOŻONEGO, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XII.”
Fragment “Czemu fałszywa przysięga jest tak wielkim grzechem?”– do odsłuchania tutaj.Kazanie Ks. Jacka Bałemby SDB na Niedzielę podczas Oktawy Wniebowstąpienia Pańskiego, 12.05.2024 r. – do odsłuchania tutaj.

Kazanie Ks. Dariusza Kowalczyka SDB na Niedzielę podczas Oktawy Wniebowstąpienia Pańskiego, 12.05.2024 r.– do odsłuchania tutaj – pod tym samym linkiem (do odczytania) kazanie Ks. Włodzimierza Małoty CM na tę samą niedzielę.

Kazanie Ks. Rafała Trytka ICR na Niedzielę podczas Oktawy Wniebowstąpienia Pańskiego, 12.05.2024 r. ” Św. Stanisław – Patronus Principalis”– do odsłuchania tutaj