Pogrzeb śp. Jerzego Zygarłowskiego

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2019 r. odbył się pogrzeb zmarłego w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym we wsi Zielona Łąka

śp. Jerzego Zygarłowskiego

wiernego od trzech lat (od samego początku) oddanego zmaganiom o przywrócenie Mszy Św w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej w tradycyjnym rycie rzymskim w kościele parafialnym w Baranowie złożył oraz kazanie wygłosił Ks. Jacek Bałemba SDB. (do odsłuchania tutaj)

Pogrzeb odbył się na Cmentarzu w Przeźmierowie. (relacja tutaj)

Zmarły życzył sobie aby po jego śmierci za jego duszę odprawiać tylko i wyłącznie Msze Św. w tradycyjnym rycie rzymskim.

Do tej pory otrzymałem informacje o następujących Mszach Św. w tradycyjnym rycie rzymskim za śp. Jerzego Zygarłowskiego.

08.11.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań odprawiona przez Ks. Michała Woźnickiego SDB – wysłuchaj Ogłoszeń Ks. Michała
11.11.2019 g. 14.00 Msza Św. Pogrzebowa kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Baranowie wysłuchaj Mszy i Kazania wygłoszonego przez Ks. Jacka Bałembę SDB
12.11.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)
03.12.2019 g. 19.30 Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Rumii – z intencją “za zmarłego w zdarzeniu drogowym śp. Jerzego Zygarłowskiego, dzielnego Obrońcy Mszy Św. Wszechczasów, ministranta Ks. Michała Woźnickiego” (od Pana Henryka z Rumii)
07.12.2019 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)
Syn Jakub 19.12.2019 r. złożył oficjalne pismo do Ks. Rektora Arkadiusza Szymczaka o możliwość odprawienia Mszy Św. trydenckiej
“za śp. Jerzego Zygarłowskiego w 30. dniu po śmiercie” w Kościele NMP Wspomożycielki Wiernych przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.
Podczas rozprawy o eksmisję Ks. Michała Woźnickiego SDB w Sądzie Cywilnym w dniu 22.11.2019 Ksiądz Dyrektor Szymczak nie wyraził zgody na odprawienie tej Mszy Św.
27.11.2019 Zostało wysłane odwołanie od negatywnej decyzji do Inspektora Ks. Jarosława Pizonia SDB (do wiadomości J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego). W odpowiedzi podpisanej przez Sekretarza Inspektorialnego Ks. Tomasza Olejnika czytamy m.in.:
“że salezjanie nie prowadzą, ani nie zamierzają prowadzić w tym miejscu jakiegokolwiek duszpasterstwa dla wiernych korzystających z sakramentów sprawowanych w nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego”
26.12.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Ewy i Andrzeja Rux z Rodziną)
27.12.2019 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Hanny i Eugeniusza Tabaków)
02.01.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Marii Woźnickiej)
05.01.2020 g. 17.00 Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od Rodziny Dziekańskich i Bączkiewiczów
06.01.2020 g. 17.00 Trzech Króli Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od syna Pawła z Rodziną)

18.01.2020 g. 06.00 z intencją za Śp. Irenę i Jerzego Zygarłowskich) Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od syna Jakuba z Rodziną)

26.01.2020 g. 06.30 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Wuja Edka Rosy z Rodziną)

02.02.2020 g. 17.00 Parafia Maryi Królowej w Poznaniu Rynek Wildecki (od brata Tomasza z Rodziną)
03.02.2020 g. 08.00 pierwsza Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
04.02.2020 g. 08.00 druga Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
05.02.2020 g. 08.00 trzecia Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
06.02.2020 g. 08.00 czwarta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
07.02.2020 g. 08.00 piąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
08.02.2020 g. 08.00 szósta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
09.02.2020 g. 08.00 siódma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
10.02.2020 g. 08.00 ósma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
11.02.2020 g. 08.00 dziewiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
12.02.2020 g. 08.00 dziesiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
13.02.2020 g. 08.00 jedenasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
14.02.2020 g. 08.00 dwunasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
15.02.2020 g. 08.00 trzynasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
16.02.2020 g. 08.00 czternasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
17.02.2020 g. 08.00 piętnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
18.02.2020 g. 08.00 szesnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
19.02.2020 g. 08.00 siedemnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
20.02.2020 g. 08.00 osiemnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
21.02.2020 g. 08.00 dziewiętnasta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
22.02.2020 g. 08.00 dwudziesta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
23.02.2020 g. 08.00 dwudziesta pierwsza Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
24.02.2020 g. 08.00 dwudziesta druga Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
25.02.2020 g. 08.00 dwudziesta trzecia Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
26.02.2020 g. 08.00 dwudziesta czwarta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
27.02.2020 g. 08.00 dwudziesta piąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
28.02.2020 g. 08.00 dwudziesta szósta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
29.02.2020 g. 08.00 dwudziesta siódma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
01.03.2020 g. 08.00 dwudziesta ósma Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
02.03.2020 g. 08.00 dwudziesta dziewiąta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)
03.03.2020 g. 08.00 trzydziesta Msza Św. gregoriańska Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie (od syna Jakuba z Rodziną)

06.03.2020 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Rodziny Pytlików z Ostrowa i Rossów z Bilczewa)

15.03.2020 g. 06.30 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Joli i Andrzeja Danielaków)
24.03.2020 g. 19.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań (od Elżbiety Pewińskiej)
19.05.2020 g. 19.00 Kościół p.w. Świętego Ducha w Bytomiu (od Iwony Owczarskiej z Rodziną)
21.05.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań ( z intencją za zmarłych śp. Marię Sęczykowską- Bojar, śp. Genowefę Broniarek, śp. Jerzego Zygarłowskiego,, śp. Stanislawa Nowika oraz o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu – intencja od Wiernych z Wronieckiej)
07.11.2020 g. 06.00 Kaplica – Cela Ks. Michała Woźnickiego SDB, ul. Wroniecka 9, Poznań ( z intencją za zmarłych śp. Jerzego Zygarłowskiego, śp. Marię Sęczykowską- Bojar, śp. Genowefę Broniarek, śp. Stanislawa Nowika oraz o przywrócenie Mszy Św. Wszechczasów do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu – intencja od Wiernych z Wronieckiej)
Krewnych , bliskich, przyjaciół, którzy zgodnie z wolą Zmarłego zamówią kolejne Mszę Św. trydencką Syn Jakub prosi o przesłanie stosownej informacji.

Składam serdeczne podziękowanie:
– Bratu Pawłowi, za pozostawienie w mojej gestii sprawy Katolickiego pochówku zgodnego z wolą Taty.

– Ks. Michałowi Woźnickiemu SDB za niełatwą opiekę duchową i walkę o zbawienie Duszy Taty w ostatnich latach życia.
Mimo spisania woli na wypadek śmierci i wskazaniu imiennie Księdza Michała jako Kapłana, który miał złożyć Ofiarę Mszy Św. Pogrzebowej oraz poprowadzić pogrzeb – nie było to możliwe)
– Ks. Jackowi Bałembie SDB za złożenie Ofiary Mszy Św. trydenckiej za śp. Jerzego Zygarłowskiego oraz za poprowadzenie pogrzebu
– Ks . Proboszczowi Krzysztofowi Frąszczakowi za udostępnienie kościoła parafialnego w Baranowie (choć właściwie to Księdza obowiązek- dziękuję)

– Służbie Liturgicznej
– Scholi
– Panu Kościelnemu Janowi
– Panu Bartoszowi (obsługa Cmentarza)
– Panu Józefowi Ignysiowi z Zakładu Pogrzebowego Oaza za możliwość codziennej modlitwy przy ciele zmarłego Taty
– Pocztom Sztandarowym

– “Wiernym Tradycji z Wronieckiej” i nie tylko- za codzienną modlitwę i obecność
– Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom – tym którzy w sposób godny uczestniczyli We Mszy Św. i Pogrzebie
– Wszystkim, którzy zgodnie z wolą Taty zamówili za Jego Duszę Msze Św. Trydenckie

Jakub Zygarłowski
Śmierć w drodze do Spowiedzi …

W czwartek 7 listopada 2019 ok godz, 11:40  zginął w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym we wsi Zielona Łąka

śp. Jerzy Zygarłowski

zginął jadąc do spowiedzi, do oddalonego o 180 km  kapłana Tradycji katolickiej.

Od 3 lat uczęszczający na Msze Św. Wszechczasów odprawiane przez Ks. Michała Woźnickiego SDB:
– ministrant
– dzwonnik
– gorący bojownik i orędownik powrotu Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Ogłoszenia Ks. Michała Woźnickiego  SDB, ukazujące ostatnie 3 lata życia śp.  Jerzego Zygarłowskiego wygłoszone podczas
Mszy Św. Żałobnej odprawionej 8.11.2019 można odsłuchać na kanale W obronie Mszy Św. Wszechczasów (od 23 minuty)

Uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Zygarłowskiego
odbędą w Dzień Niepodległości – w poniedziałek 11 listopada 2019 r.

w Kościele parafialnym pw. Św. Józefa  w Baranowie:
13:30 – Różaniec przy ciele zmarłego
14:00 Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim odprawiana przez Ks. Jacka Bałembę SDB.

Katolicki pogrzeb odbędzie się o godz. 15:30 na cmentarzu w Przeźmierowie.

Upraszam o żarliwą modlitwę za mojego kochanego śp. Tatę.
Upraszam o zamawianie wyłącznie Mszy Św. Trydenckich za śp. Jerzego
Jakub Zygarłowski

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Pielgrzymka do Rostkowa

13 listopada 2019 Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus działając na rzecz ochrony rodzin i dzieci zaprasza na Pielgrzymkę do Rostkowa.

O godz. 14:00 w Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim w intencji ochrony młodego pokolenia przed deprawacją, edukacją seksualną, zboczeniami i akceptacją grzechu sodomskiego odprawi Ksiądz Jacek Bałemba SDB

Po Mszy Św. zostanie odmówiony Różaniec w wyżej wymienionej intencji.

Organizatorzy zachęcają do zachowania w tym dniu postu ścisłego i ofiarowania go w wyżej wymienionej intencji.

szczegóły na stronie wiernitradycjilacinskiej.pl

2 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. Wszechczasów z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Tulec

W sobotę 26 października odbyła się  4 Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach.

Pielgrzymowaliśmy z intencją o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła  przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 6:00 Mszą Św. w tradycyjnym rycie rzymskim- odprawioną przez Ks. Michała Woźnickiego SDB, w Kaplicy – Celi przy
Wronieckiej 9.

Po Mszy Św. i Różańcu u drzwi kościoła pielgrzymi złożyli kwiaty przed wizerunkiem Błogosławionej Piątki Poznańskiej.
Ks Michał Woźnicki wygłosił słowo. Po krótkiej modlitwie 11 pątników z Poznania i okolic oraz z Warszawy wyruszyło na trasę pielgrzymki.

Na youtubowym kanale ” W obronie Mszy ” można pod datą 26.10.2019  obejrzeć i wysłuchać modlitw poprowadzonych przez Ks. Michała pod drzwiami poszczególnych kościołów na trasie pielgrzymki.

Krótkie urywki wypowiedzi Ks. Michała Woźnickiego SDB na trasie pielgrzymki na temat JE biskupa Antonio de Castro Mayer oraz rozważań “Czy posoborowy chrzest jest ważny czy nie ważny” do odsłuchania tutaj

Ok godz. 16:30 Pielgrzymi powrócili do Poznania.

Pielgrzymkowy trud na trasie z Wronieckiej 9 do Tulec – od Błogosławionej Piątki Poznańskiej do Matki Boskiej Tuleckiej podejmowany jest w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i podjęcia trudu pielgrzymowania.

Kościół Katolicki w czasach zamętu… cd.

Za stroną wiernitradycjilacinskiej.pl publikujemy dotyczącą wykładu  “Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI” :

Odpowiedź prelegenta na komentarz użytkownika „chrystusowiec” z portalu gloria.tv

10/17/2019

Komentarz (oryginalny, przytoczony w całości za https://gloria.tv/video/r1AWL4SWMNgc1is3aGiGBfwze):

Czcigodny Sługa Boży August Hlond jako Prymas Polski nadał Towarzystwu Chrystusowemu zadanie uczyć po polsku umiłowania Mszy świętej i to się dzieje do dziś. Zob. www.msza.tchr.org „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” J 4,24 Ta godzina nadeszła i już jest. Stary Testament spełnił się w Nowym Testamencie. Msza święta to nie jest jakaś rzecz, lecz Bóg-Człowiek w Jednej Osobie Słowa Wcielonego. „Sobór Trydencki” jest dla niektórych kapłanów jak „Prawo Mojżeszowe” dla Annasza i Kajfasza: „My mamy „Prawo” i według „Prawa” powinien On(Jezus Chrystus) umrzeć.” Miejmy wiarę i strzeżmy się, aby przez takie konferencje o Mszy świętej nie służyć przeciwnikowi naszego zbawienia. Więcej w casimir.kuczaj.free.fr/…/index.htm

Odpowiedź:

Cieszę się bardzo, że do konferencji odniósł się, jeśli dobrze rozumiem
– Kapłan (brak podpisu, ale profil prowadzi do strony autorskiej, stąd
wnioskuję, że autorem wpisu jest Szanowny Ksiądz Kazimierz Kuczaj TChr).

Niestety, wypowiedź Księdza jest mało precyzyjną i jeśli wolno mi to tak
nazwać, pretensjonalną – przy jednoczesnym braku rzetelnej polemiki.

Choć generalnie nie planowałem odpowiadać na zarzuty (czy raczej, próby
zarzutów), które pozbawione są merytorycznych podstaw, poczynię pewien
wyjątek, właśnie ze względu na to, że do wykładu odniósł się Kapłan
(przy okazji wywołując, z niejasnych dla mnie powodów, swoich współbraci
Kapłanów).
Ponieważ jednak Ksiądz przedstawił swoją opinię publicznie, również w
sposób publiczny zmuszony jestem dać odpowiedź, publikując poniższy list.


15.10.2019, w Święto Świętej Teresy z Avila

Czcigodny Księże Kazimierzu,

Patronka dzisiejszego dnia, Święta Teresa z Avila, miała powiedzieć: „Za
każdą prawdę zapisaną w Piśmie św., za każdy artykuł wiary, owszem za
każdą najmniejszą ceremonię kościelną gotowa jestem śmierć ponieść”.

Taka była waga w oczach Świętej ceremonii kościelnych! Oczywiście,
niewątpliwie należy rozróżniać prawdy wiary od obrzędów liturgicznych,
nie należy ich jednak bezwzględnie rozdzielać ani sobie przeciwstawiać,
są bowiem one ściśle związane o czym mówi starożytna zasada lex orandi –
lex credendi. Istotnie, określając czym jest Tradycja, inny wielki
Święty, papież Pius X w katechizmie poucza: „Nauczanie Tradycji zawarte
jest przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych Ojców
Kościoła, w dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także w słowach i
obrzędach świętej liturgii katolickiej.”

Był Ksiądz łaskaw odnieść się do wykładu krótko znanego jako „Złote Gody
Novus Ordo” wygłoszonego przeze mnie na Konferencji „Kościół Katolicki w
czasach zamętu, elementy, diagnozy i remedia”.

Proszę wybaczyć, że powiem wprost, licząc, że doczyta Ksiądz do końca:
Z przykrością zmuszony jestem stwierdzić, że Szanownego Księdza
wypowiedź jest dezinformacją (nie zakładam, Broń Boże, złej woli!), gdyż
miesza różne rzeczywistości, porządki i pojęcia.

Ale po kolei. Powołuje się Ksiądz na cytat z J 4,24, z pewną manierą
dawania miejsca jedynie Pismu Św. wraz z pominięciem (względnie: z pewną
nonszalancją wobec – o tym za moment) dokumentów Magisterium Kościoła.

Przyjrzyjmy się oddawaniu czci „w Duchu i prawdzie”, na które
przytaczając cytat z Pisma św. Ksiądz się powołuje. Otóż jaka jest owa
cześć? Jest to cześć właśnie katolicka. Żadna inna. Jakiekolwiek jej
zanieczyszczenie błędem czy czymkolwiek co do herezji prowadzi jest
właśnie sprzeniewierzeniem się prawdzie. Nie łudźmy się więc, skoro Panu
Bogu nie podoba się protestantyzm, to i nie podoba mu się
protestantyzacja Mszy Świętej.

Dalej Ksiądz pisze:
„Msza święta to nie jest jakaś rzecz, lecz Bóg-Człowiek w Jednej Osobie
Słowa Wcielonego.” Pomińmy, że na konferencji nikt nie wygłaszał opinii
jakoby Msza Święta to była „jakaś rzecz”. Co do pojęć. Msza Św. w swej
istocie jest Ofiarą. Niezbyt precyzyjnym jest więc mówienie, że „Msza to
(…) Bóg-Człowiek”. W sensie ścisłym można to powiedzieć oczywiście o
sakramencie Eucharystii, którego w tej wypowiedzi Ksiądz zdaje się nie
rozróżniać od Mszy Św. (Eucharystia jest owocem Ofiary Mszy św.).
Owszem, Ofiarującym jest Bóg-Człowiek, i ofiaruje samego Siebie. I w
takim sensie można powiedzieć, że Msza św. to Bóg-Człowiek. Jednak
istotą jest FAKT SKŁADANIA OFIARY. Nie należy więc mieszać
rzeczywistości Ofiary z rzeczywistą Obecnością – obie prawdziwe, lecz w
różnych kategoriach.

Dobrze jednak, że sprawa ta została poruszona. Zaznaczając te konieczne
rozróżnienia, skoro w tej świętej rzeczywistości mamy do czynienia z
Bogiem samym, koniecznie należy zadbać o to, by Bogu składać
najdoskonalszą cześć – w Duchu i prawdzie, właśnie.
Pytanie więc, czy ryt Novus Ordo [zwracam uwagę, że przedstawiona na
moim wykładzie krytyka nie tyczy się Mszy Świętej, ale nowo utworzonego
RYTU – ważne rozróżnienie] wraz z problemami, które obszernie w
wykładzie zarysowałem, jest tak samo jak ryt tradycyjny godnym, by
stanowić oprawę tego najcenniejszego z klejnotów jakim jest Msza Święta?

Jeśli jest, proszę o argumenty, bo argumenty przeciwne szeroko
przedstawiłem w formie FAKTÓW. Jeśli zaś ryt Novus Ordo nie jest tak
godnym czy tak doskonałym jak ryt Mszy Wszechczasów, to pojawia się
pytanie: dlaczego, mając tego świadomość (choć zapewne marginalną),
kapłani w tymże rycie ważą się odprawiać? Bogu należy składać Ofiarę
czystą, najdoskonalszą, bez żadnej skazy.
To poważna kwestia, zarówno sumienia kapłana, jak i uczestniczących
wiernych. To są sprawy wielkiej wagi i dyskusja na temat nie powinna
przybierać nieprzystającej formy pisanych naprędce opryskliwych komentarzy.

Sprawa kolejna. Pisze Ksiądz, że:
„Sobór Trydencki” jest dla niektórych kapłanów jak „Prawo Mojżeszowe”
dla Annasza i Kajfasza: „My mamy „Prawo” i według „Prawa” powinien
On(Jezus Chrystus) umrzeć.” ‚

Porównywanie czcigodnych, świętych, nieomylnych i nieodwołalnych uchwał
Soboru Trydenckiego tyczących wiary do Prawa Mojżeszowego
przedstawionego w kontekście suchej litery prawa egzekwowanej przez
faryzeuszów jest zupełnie nie na miejscu.

Otóż wypada przypomnieć, że to właśnie Sobór Trydencki najdokładniej
wyłożył zobowiązującą wszystkich katolików (i to na wieki) naukę o
Ofierze Mszy Świętej. Zdefiniował dogmatycznie cały szereg objawionych
Prawd, poglądy im przeciwne obkładając klątwą (karą wykluczenia z
Kościoła). To sprawy poważne, a zarazem odnoszące się do samych
fundamentów katolickiej wiary.

Jeśli ktoś tego nie wie / nie rozumie, nie powinien wypowiadać się na
temat Mszy Świętej i Soboru Trydenckiego. Oczywiście, nie posądzałbym
Księdza, żeby Ksiądz tego nie wiedział. Przyznam więc, że zachodzę w
głowę jak mógł Szanowny Ksiądz taką opinię wygłosić. Jeśli traktuje
Ksiądz „Sobór Trydencki” (nie wiem dlaczego pisze Ksiądz tę nazwę w
cudzysłowie) jako wyraz przesadnego rygoryzmu, z którego należy jedynie
wydobyć „ducha” prawa, podkreślam, że prezentowana na wykładzie teologia
Mszy świętej, pochodząca właśnie z Soboru Trydenckiego, jest kwestią
DOKTRYNY, a nie dyscypliny z natury swojej podlegającej zmianom. Krótko:
jest to porządek doktrynalny, a nie porządek pozytywno-prawny.

Oskarżanie, że różne osoby, w tym i, a zwłaszcza – Księdza współbracia
kapłani – są związani nauką Soboru Trydenckiego jest co najmniej
szokujące, choć jest typowym zjawiskiem dla „katolicyzmu posoborowego”
luźno traktującego zalecenia Kościoła (względnie nie rozróżniającego o
czym mowa) nierzadko szukającego usprawiedliwienia własnego
niefrasobliwego podejścia poprzez zarzucenie innym rzekomego faryzeizmu.
Tym bardziej skonsternowany więc jestem Szanownego Księdza wypowiedzią.

Niestety, na tym Ksiądz nie poprzestał. W kontekście całości wypowiedzi
wraz z nawoływaniem: „strzeżmy się, aby przez takie konferencje o Mszy
świętej nie służyć przeciwnikowi naszego zbawienia” pojawia się
oczywiste pytanie, czy przypadkiem nie zdaje się Ksiądz suponować jakoby
konferencja miała właśnie służyć „przeciwnikowi naszego zbawienia”. To
daleko idąca ocena. Wypada, aby wydając takie sądy, poprzeć je chociaż
jakimiś merytorycznymi argumentami.

Spoglądając na Księdza stronę internetową, którą łaskaw był Ksiądz
zareklamować w swoim komentarzu, zauważyłem, że jest Ksiądz autorem
pokaźnego opracowania nt. Mszy Świętej. Tym bardziej więc jestem
zdziwiony Księdza postawą. Jeśli gdzieś w moim wykładzie są jakieś
błędy, proszę je wskazać (poprawię!), oczywiście z powołaniem się na
Magisterium, względnie uznane źródła o charakterze liturgicznym SPRZED
tzw. Soboru Watykańskiego Drugiego, bo sednem sporu jest właśnie szereg
zmian i ‚reform’ wprowadzonych w związku z Vaticanum II, łącznie z pewną
zmianą mentalności liturgicznej i jak się wydaje, zmianami w samym
pojmowaniu doktryny Mszy Świętej.

Odniosę się jeszcze do pierwszej sprawy, którą Ksiądz w komentarzu
przedstawił. Pisze Ksiądz: „Czcigodny Sługa Boży August Hlond jako
Prymas Polski nadał Towarzystwu Chrystusowemu zadanie uczyć po polsku
umiłowania Mszy świętej i to się dzieje do dziś.”
Pytanie proste. W jakim rycie odprawiał Czcigodny Sługa Boży?
Proste pytanie, prosta odpowiedź. Kontekst historyczny nie ma tu
znaczenia (Kardynał Hlond zmarł przed Soborem). Nie możemy wyrokować,
jak by postąpił w obliczu soborowej zawieruchy. Czy byłby wierny Mszy
Wszechczasów? Czy raczej opowiedziałby się za ślepym posłuszeństwem i
„wiernością” biurokratom produkującym ryty, nawet jeśli działo się to za
aprobatą Pawła VI? Powtórzę: nie wiemy, co by zrobił. Pytanie za to do
każdego Kapłana, w tym i oczywiście do Księdza. Którą drogę Ksiądz
wybiera, i jakie stoją za tym motywacje?

I sprawa ostania. W komentarzu promuje Ksiądz (link: www.msza.tchr.org)
pismo wydawane przez Księdza zgromadzenie. Jeśli linia pisma (choć
naturalnie odmienna od przedrewolucyjnej) ma charakter rzeczowy, i nie
obcy jest jej klimat dialogu wraz z otwartością na inne punkty widzenia,
dlaczego by nie podjąć tematu tradycyjnego rytu Mszy Św. i uczciwego
zmierzenia się z tzw. „reformami”? Może warto byłoby na łamach pisma dać
głos Kapłanom ortodoksyjnym, wiernym Tradycji, takich co przed Bogiem
podjęli decyzje poważne i wierni są wyłącznie tradycyjnym rytom
sakramentów? Są tacy Kapłani w Polsce, choć niestety niewielu. Napomknę,
że należy do nich salezjanin (z tego samego zgromadzenia co kard.
Hlond!) Ksiądz Jacek Bałemba SDB, wygłaszający wykład na tej samej
konferencji, do której Szanowny Ksiądz się odniósł. Wykład warto
wysłuchać. Kierowany zwłaszcza do Kapłanów.

Zdaję sobie sprawę o trudnej problematyce w którą w ten czy inny sposób
jesteśmy zaangażowani. Mam nadzieję, że przyjmie Ksiądz mój list
życzliwie, nawet jeśli stanowisko w nim reprezentowane odmienne jest od
stanowiska Księdza.

Zapewniam o pamięci w modlitwie,

Michał Rzepka

Październik- miesiąc Różańcowy

W miesiącu październiku modlitwa różańcowa odbywa się codziennie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
Zapraszamy do Kaplicy Celi na Mszę Św. w tradycyjnym rycie rzymskim oraz na Różaniec.

Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. Wszechczasów z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Tulec

W sobotę 28 września odbyła się  Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach.
Była to oficjalnie “1 Piesza Pielgrzymka w obronie Mszy Św. Wszechczasów”. Wcześniej – 05 sierpnia 2019 do Tulec pielgrzymowała 5 wiernych, z czego dwóch mężczyzn po osiągnięciu Tulec poszło dalej aż do Częstochowy. Do końca września samotnie do Tulec udał się pieszo Ks. Michał Woźnicki SDB.
Później- we wtorek 5 listopada (dwa dni przed tragiczną śmiercią) samotnie do Tulec poszedł śp. Jerzy Zygarłowski, aby dokończyć niedokończoną pielgrzymkę z października 2019.
Od listopadowej pielgrzymki do Tulec przyjąto do numeracji oficjalnie zaliczać wyłącznie pielgrzymki Kapłana wraz z wiernymi.

28 września pielgrzymowaliśmy z intencją o przywrócenie Mszy Św. w tradycyjnym rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła  przy Wronieckiej 9 w Poznaniu.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 6:00 Mszą Św. w tradycyjnym rycie rzymskim- odprawioną przez Ks. Michała Woźnickiego SDB, w Kaplicy – Celi przy Wronieckiej 9.
Po Mszy Św. i Różańcu u drzwi kościoła pielgrzymi złożyli kwiaty przed wizerunkiem Błogosławionej Piątki Poznańskiej.
Ks Michał Woźnicki wygłosił słowo. Po krótkiej modlitwie 12 pątników z Poznania, okolic i Warszawy wyruszyło na trasę pielgrzymki.

Na youtubowym kanale ” W obronie Mszy ” można obejrzeć i wysłuchać modlitw poprowadzonych przez Ks. Michała pod drzwiami poszczególnych kościołów na trasie pielgrzymki.

Ok 16:30 Pielgrzymi powrócili do Poznania.

Pielgrzymkowy trud na trasie z Wronieckiej 9 do Tulec – od Błogosławionej Piątki Poznańskiej do Matki Boskiej Tuleckiej będzie podejmowakażdą ostatnią sobotę miesiąca.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na pielgrzymkowym szlaku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20190929_145733-1024x645.jpg

na trasie pielgrzymki
przed Sanktuarium w Tulcach