“Płaćcie rekompensatę za minione 50 lat”

18.10.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo: “Odpowiedź katolików z Wronieckiej wobec “Traditionis Custodes” i sądowych wezwań” – do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Jako wierni , w imieniu swoich babć, dziadków, swoich przodków o minione 50 lat macie prawo odezwać się w charakterze odszkodowawczym”

“Jeżeli nie chcą Katedry przeznaczyć, żeby tam była przy każdym ołtarzu składana przez kapłana Najświętsza Ofiara Mszy, od 50 lat ołtarze przeznaczyli na podstawki pod kwiaty, a nie po to była przed 1000 laty budowana to niech dają pieniądze na inne miejsce, które będzie katedrą, a nie garażem”

“Mam obowiązek w tym miejscu, wobec tych dwóch kościołów: kościoła na Wronieckiej i katedralnego kościoła (…) wnieść odszkodowanie za minione 50 layt pozbawienia mnie pożytków duchowych, moralnych, do których miałem tytuł i mam prawo!”

“Z tego miejsca, z Wronieckiej 9 wyszedł ten impuls (…) Jeśli upomnicie się w tym miejscu o Wroniecką, o katedrę to już jest coś.”

“Wszystko policzone! Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi”

Kapłan mówił też, że wierni z Wronieckiej są zobowiązani wnieść pozwy cywilne w związku z działaniem salezjanów, którzy jako pierwsi oddali sprawy do sądów cywilnych, byli też oni sprawcami tego, że Kapłan i wierni są wciąż wzywani przed sądy karne.

Ks. Michał Woźnicki SDB kontynuował ten temat w czwartek 21.10.2021r.
Zebrane z obu tych dni, najważniejsze słowa na ten temat zostały zamieszczone w filmie “Odpowiedź na Traditionis Custodes Franciszka.Pozwy cywilne:oddajcie kościoły katolickie albo płaćcie” – do odsłuchania tutaj