Rozprawa Księdza Woźnickiego oskarżonego o mowę nienawiści w stosunku do Żydów

24.01.2023 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB stanął przed Sądem oskarżany “o to, że 31 października 2021 w Poznaniu , za pośrednictwem serwisu youtube publicznie znieważył Żydów z powodu ich przynależności narodowej poprzez wypowiadanie wobec nich słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, kierując wobec Żydów słowa mające na celu wzbudzenie wobec nich uczucia wrogości i braku akceptacji, powodujące negatywne do nich nastawienie (…)”
Przed rozprawą Kapłan, wraz z wiernymi, modlił się w południe, przed rozprawą, u drzwi salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 w Poznaniu- również jak niemal codziennie o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim– do odsłuchania tutaj.


Po modlitwie Ksiądz Woźnicki wygłosił do zebranych Słowo z Wronieckiej- przed rozprawą– do odsłuchania tutaj.

Rozprawę w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto prowadził sędzia Łukasz Kalawski (ten sam, który prowadził sprawę sądową o eksmisję Kapłana wniesioną przez Salezjanów).
Na rozprawie nie pojawili się ani Pani Prokurator Katarzyna Bugajska-Grząbka ani żaden przedstawiciel Otwartej Rzeczpospolitej, która dokonała doniesienia.
Na widowni sali rozpraw zasiadło 11 osób- wierni, którzy na co dzień słuchają w Katakumbach Mszy Św. sprawowanej przez Księdza Woźnickiego, wierni, którzy kiedyś przychodzili do Kaplicy-Celi na Wroniecką 9 oraz kilka nowych osób. Jedna osoba pokonała ponad 900 km aby przyjechać na rozprawę z Holandii.

Po załatwieniu spraw proceduralnych Sędzia poprosił oskarżonego Księdza (niestety zwracając się per Pan) o złożenie wyjaśnień. Rozprawa była jawna i jest– do odsłuchania tutaj.
Odpowiadając Sędziemu Ksiądz Michał Woźnicki mówił m.in:
“…działanie wobec mnie wpisuje się też na pewien sposób w taką nagonkę wobec osób, które śmą o rzeczywistości mówić tak, jak ona jest”
O swoich wypowiedziach, swojej wypowiedzi, które wskazano jako dowody w sprawie znieważenia Żydów Kapłan mówił, że “…była (ona) kierowana do konkretnych osób i z konkretnym celem (…) motywem miłości kapłańskiej wobec dusz i to bez różnicy czy to Polaków czy Żydów, czy wierzących, czy niewierzących i z konkretnym przesłaniem porzucenia grzechu. Tak, że napiętnowany jest tutaj grzech, no i grzech tych, których Ksiądz miał na myśli. Trudno jest w mowie ustnej zaznaczać, czy Ksiądz mówił o Żydach w odniesieniu do narodu, czy do wspólnoty religijnej (…) moje kierowanie słów było zarazem do jednych, jak i do drugich. (…) były to słowa napiętnujące grzech i grzeszników bez względu na to do jakiej przynależą społeczności.”
Dalej Ksiądz Woźnicki mówił m.in:
“Żydzi, zarówno jako członkowie narodu żydowskiego, jak i żydowskiej społeczności religijnej winni byli moje słowa przyjąć z wdzięcznością, dlatego ,że bez odniesienia się członków zarówno jednej, jak i drugiej społeczności żydowskiej do faktu Bogobójstwa na osobie Jezusa Chrystusa sprzed dwóch tysięcy lat, dokonanego za sprawą elit żydowskich, a zarazem pewnego duchowego testamentu wprost klątwy, która została rzucona przez starszyznę żydowską w czasie procesu Jezusa Chrystusa: “krew Jego na nas i na dzieci nasze” (…) – bez odniesienia się do tych słów i skutków odrzucenia Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza , Żydzi zarówno wspólnoty religijnej jak i narodowej nie mają jak odnieść się prawdziwie do swojej tożsamości i dramatu swojej historii…”

Sędzia wyznaczył termin 3 lutego 2023 o godz. 10:00 na rozprawę, podczas której ogłosi wyrok w sprawie.

Po wyjściu ze Sądu Ksiądz Michał Woźnicki SDB zmówił modlitwę i wygłosił do wiernych stosowne słowo– do odsłuchania tutaj.