W sobotę, 26 listopada wyruszy do Tulec “39 Piesza Pielgrzymka W obronie Mszy Św.”

W sobotę 26 listopada 2022r, jak Pan Bóg da, po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim (odprawionej w Baranowie) Ks. Michał Woźnicki SDB wraz z wiernymi katolikami uda się na Wroniecką, skąd wyruszy z “39 Pieszą Pielgrzymką w obronie Mszy Św. w rycie rzymskim”.
Trasa prowadzi od Błogosławionej Piątki Męczenników Salezjańskich z Wronieckiej 9 w Poznaniu do Sanktuarium Matki Boskiej w Tulcach (17 km).
O kolejnej Pieszej Pielgrzymce do Tulec Kapłan mówił w ogłoszeniach 21.11.2022r. 

Więcej na temat Pieszych Pielgrzymek do Tulec w zakładce Pielgrzymki.