“Wiara katolicka, Chrystus Bóg albo Karol Wojtyła traktowany jak idol” 16 października – rocznica wyboru papieża

16.10.2021 r. w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo: “Katolik jest zobowiązany odrzucić idola w osobie JPII i stanąć po stronie Mszy Świętej” – do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in.:
5:50 o konieczności gorliwej modlitwy wiernych w Kaplicy-Celi
15:10 o szyderczym kanale “Uniwersum Wroniecka” i potrzebie ostrożności wobec dziwnych ludzi przychodzących do Kaplicy-Celi
30:05 rocznica wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża (16.10.1978). Owocem pontyfikatu m.in msza abp-a Rysia Arena Młodych – Reset w Łodzi .
32:42 Jako katolicy musimy jasno postawić sprawę albo się opowiemy za wiarą katolicką (m.in Mszą Św. w rycie rzymskim) albo po stronie idola- osoby (Jana Pawła II)
35:04 jak rozprawić się z pamiątkami (pomnikami) po JP II
37:09 nie można do tradycji katolickiej wracać pod hasłem Jana Pawła II
38:57 Polacy będą musieli stawać: wiara katolicka, Chrystus Bóg albo Karol Wojtyła traktowany jak idol
42:59 wiara znaczy więcej niż życie- trzeba będzie położyć życie

35:04 jak rozprawić się z pamiątkami (pomnikami) po JP II ?
W Baranowie, w styczniu 2020 r. ponad trzymetrowy wizerunek Jana Pawła II został zakopany do ziemi, a w to miejsce autor niniejszej strony-Jakub Zygarłowski
ustawił sześciometrowy Krzyż.