Nieprawomocny wyrok w sprawie “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

W piątek 15.10.2021 r. sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto Łukasz Kalawski wydał wyrok w sprawie Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…
Sędzia nie zważając na fakt iż interwencja miała miejsce w prywatnym mieszkaniu Kapłana, gdzie (co potwierdziły postanowienia sądu) nie obowiązywały obostrzenia, które zostały podane jako przyczyna policjantom przez wzywających ich salezjanów, uznał kapłana winnym nieokazania policjantom dowodu osobistego.
Zarzut niewykonywania poleceń policjantów – został odrzucony.
Transmisja z wejścia do sądu, odczytania wyroku oraz słowo Kapłana wygłoszone do wiernych po rozprawie do odsłuchania tutaj
Wyrok nie jest prawomocny.
Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB na temat rozprawy i wyroku wygłoszone 15.10.2021 r. podczas wieczornej Mszy Św. do odsłuchania tutaj


Kapłan w słowie wskazywał m.in na absurd sprawy w aspekcie postawienia z jednej strony:
– cztery rozprawy Księdza i pięć rozpraw pana ministranta (jaka jest stawka sędziego?)
– specjalna, zwiększona obstawa policjantów podczas wszystkich rozpraw
– wywlekanie przez policję z sali sądu ministranta z powodu maseczki (założonej na sposób taki jak nosiła je w tym dniu ochrona sądu)
– 3 dni spędzone przez pana ministranta w areszcie z tytułu założenia podczas rozprawy maski przeciwgazowej chroniącej przed “kowidem” (co pan sędzia uznał za obrazę sądu)
– zatrzymanie Kapłana w dniu interwencji na komisariacie policji
– zatrzymanie pana ministranta w dniu interwencji przetrzymywanego w kajdankach w policyjnej celi na komisariacie (jak zeznawali policjancie “w kajdankach – dla własnego bezpieczeństwa”)
– zatrzymanie kapłana z obstawą policyjna w celi policyjnej na terenie budynku sądu
– obecność mediów podczas rozpraw – ilość redaktorów, artykułów

i wyrok 500 zł z czego 200zł obcięte…
Śmiechu warte – podsumował Kapłan.

Wskazuje to na coś innego: żeby sprawy sądowe na coś pracowały.

Warto sprawy sądowe przez rok robić, aby w mediach obecnych na rozprawach (głównie gazeta wyborcza) sprawę nagłaśniać, jednocześnie eliminując sprawę Mszy Św. w rycie rzymskim i Kapłanów stających po stronie Mszy Św. i nauki katolickiej.

Jest to kpina z wymiaru sprawiedliwości bo widać- kontynuował Kapłan- są inne wyższe cele: walka z Kościołem Świętym, ze sprawą Bożą

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Słowa końcowe Księdza Michała Woźnickiego SDB zmuszonego niejako “z marszu” wygłosić mowę końcową na trzeciej – jak się okazało ostatniej rozprawie w dniu 08.10.2021 r.  do odsłuchania tutaj

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 11.06.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat trzeciej rozprawy ( z 08.10.2021 r.) – znajdują się tutaj

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. była długa… (sprawa była zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa