Wizyta Wiernych we Wrocławiu po bierzmowaniu i święceniach “sub conditione” Ks. Jacka Bałemby SDB

W niedzielę 22 maja 2022r. wieczorem wierni z Wronieckiej udali się z kwiatami do Wrocławia aby uczestniczyć we Mszy Św. w rycie rzymskim odprawianej przez Ks. Jacka Bałembę SDB i okazać Kapłanowi radość- podzielić radość z tytułu przyjęcia z rąk Biskupa Richarda Williamsona w tradycyjnych katolickich rytach: sub conditione Sakramentu Bierzmowania oraz sub conditione święceń kapłańskich. 

Przed kazaniem, podczas ogłoszeń, Ks. Jacek Bałemba SDB powiedział m.in.:
“… w ubiegły poniedziałek 16 maja br. przyjąłem w tradycyjnych katolickich
rytach sub conditione Sakrament Bierzmowania oraz sub conditione święcenia kapłańskie z rąk Bp. Richarda Williamsona. Przyjęcie tych sakramentów sub conditione eliminuje wątpliwości co do ważności tychże sakramentów. Mogę zatem powiedzieć wiernym, aby mieli w tym względzie pewność: Jestem katolikiem bierzmowanym. Jestem – ważnie wyświęconym – kapłanem katolickim. Nieco więcej na ten temat zechcę powiedzieć podczas dzisiejszego słówka.”

Po ogłoszeniach Ks. Jacek Bałemba SDB wygłosił “Kazanie przed świętem NMP Wspomożenia wiernych”-  do odsłuchania tutaj.

Po Mszy Św. w rycie rzymskim, Nabożeństwie Majowym i odśpiewaniu stosownych pieśni Ks. Jacek Bałemba SDB poprosił: “żeby te osoby, które są związane z Poznaniem, z Wroniecką, żeby na czas słówka wyszły z Kaplicy, a później jak będzie różaniec to już zawołamy. Tak więc proszę opuścić bo chcę poruszyć pewne tematy w dyskrecji…”

Wierni, którzy przyjechali z Poznania oraz jeden z wiernych z Wrocławia opuścili Kaplicę i modlili się różańcem przed drzwiami do budynku, w którym znajduje się Kaplica.
Po ok 30 min, na sygnał pana ministranta, Wierni, którzy przyjechali z Poznania oraz jeden z wiernych z Wrocławia weszli ponownie do Kaplicy, aby modlić się różańcem wspólnie z pozostałymi wiernymi.

Po zakończeniu posługi kapłańskiej, gdy Ks. Bałemba wyszedł z Kaplicy, skierował do wiernych z Wronieckiej m.in. słowa: “Ziarno rośnie w ciszy”.

Wierni przekazali Ks. Jackowi Bałembie kwiaty i upominek od siebie, a także drobny upominek od Ks. Michała Woźnickiego SDB.

Poproszony o słowo i błogosławieństwo dla “Wronieckiej” Ks. Bałemba powiedział: “modlitwa, cisza i roztropność – te trzy punkty mieć na uwadze”.

Rozmowa z Kapłana z wiernymi trwała kilkanaście minut, na koniec Ks. Bałemba udzielił przybyłym kapłańskiego błogosławieństwa i pożegnał się z każdym z osobna.

Do wizyty wiernych we Wrocławiu i słów Księdza Jacka Bałemby SDB Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się w ogłoszeniach wygłoszonych 23.05.2022r. do odsłuchania tutaj


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *