Piąta rozprawa “obwinionego” ministranta. Mowa końcowa. Aresztowanie. Wyrok sędziego. 22.06.2021 r.

22.06.2021 r. odbyła się piąta rozprawa Pana ministranta “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Wówczas w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB, który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)
Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

MOWY KOŃCOWE

Podczas rozprawy 22.06.2021 r. oskarżyciel – przedstawiciel policji wnosił o uznanie obwinionego za winnego i nałożenie na niego kary .

Obwiniony ministrant- Jakub Zygarłowski zaczął wygłaszać mowę końcową.
Szkieletem do tej wypowiedzi było kazanie Ks. Michała Woźnickiego SDB z 21.06.2021 r. wygłoszone przez Kapłana dzień wcześniej podczas Mszy Św.-  do odsłuchania tutaj
Najważniejsze punkty mowy końcowej:
– Pan ministrant 19.10.2020 r. znalazł się w Kaplicy Celi z tytułu tego, że w grudniu 2017 r. Msza Św. w rycie rzymskim, Kapłan – Ks. Michał Woźnicki SDB oraz wierni katolicy zostali wyrzuceni z kościoła przy Wronieckiej 9. Sprawcą wyrzucenia był ks. rektor Arkadiusz Szymczak SDB za wiedzą i zgodą inspektora Ks. Jarosława Pizonia SDB
– Pan ministrant 19.10.2020 r. stanął w obronie czci Pana Jezusa, miejsca kultu (bezczeszczonego przez policjantów) oraz Kapłana. Warto podkreślić że w obronie Pana Jezusa, miejsca- Kaplicy-Celi oraz Kapłana nie stanął nikt z hierarchii kościelnej ani żadne, mające się za katolickie, media.
– Policjanci 19.10.2020 r. działali z podjudzenia księży Salezjanów, a konkretnie świadomego wprowadzenia w błąd dokonanego przez Księdza Dawida Nowaka SDB
– Policjanci wykonali siłową akcję pokazową, łamiąc przepisy i procedury
– Policjanci podczas procesu, mimo iż składali przysięgę kłamali – ich zeznania były niezgodne z rzeczywistością (jeden z filmów o interwencji “Salezjanie dziękują policji” do obejrzenia tutaj)
– Pan ministrant chciał okazać dokumenty , żądał jedynie aby policjanci działali zgodnie z procedurami, podali podstawy prawną i faktyczną, a przede wszystkim aby zaczekali do końca nabożeństwa.

W trakcie wygłaszania mowy końcowej dla ukazania absurdów maseczkowych – bezprawnego sposobu egzekwowania przez organa państwowe (policję, ochronę sądu) bezprawnie wprowadzonych przepisów związanych z obostrzeniami obwiniony założył spełniającą wymogi prawa maseczkę – maskę przeciwgazową – podobną do używanych przez policjantów niecały rok wcześniej tyle, że starszej produkcji.

ARESZTOWANIE

W związku z nałożeniem maski p-gaz Pan sędzia Sławomir Szymański nałożył na obwinionego karę porządkową w wysokości 1000 zł, a chwilę później dołożył drugą karę: trzech dni aresztu.
Pan sędzia wezwał policjantów, którzy brutalnie wynieśli Pana ministranta z sali sądowej.
Po raz kolejni policjanci zachowali się jak zwykłe zbiry. Na korytarzu, po zamknięciu drzwi – brutalnie rzucili ministranta na ziemię, skuli kajdankami ręce na plecach jak groźnemu przestępcy… następnie matacząc w dokumentacji zatrzymania oraz kłamiąc i łamiąc procedury, po ok 1,5 h przewieźli obwinionego do więzienia – Aresztu Śledczego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Relacja Pana ministranta z rozprawy, aresztowania, bezprawnych działań policjantów oraz trzydniowego pobytu w urągających człowiekowi warunkach w więzieniu- do odsłuchania tutaj

WYROK W SPRAWIE

Po brutalnym wyniesieniu obwinionego przez policję Ksiądz Michał Woźnicki SDB wskazywał Panu Sędziemu, że za ten postępek, będzie w piekle siedział jeśli się z niego nie wyspowiada.
Po zarządzonej przez sędziego przerwie został ogłoszony wyrok w przedmiotowej sprawie:
1. Sąd uznał obwinionego Jakuba Zygarłowskiego winnym tego, iż w dniu 19.10.2020 r. w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 nie udzielił funkcjonariuszom policji wiadomości co do tożsamości własnej i za to postępowanie wymierzył mu karę grzywny w wys. 500 zł.
2. Sąd uniewinnił Jakuba Zygarłowskiego od czynu: iż w dniu 19.10.2020 r. w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 nie stosował się do wydawanych przez funkcjonariusza policji na podstawie prawa poleceń, czym utrudniał wykonywanie czynności służbowych.

Wyrok nie jest prawomocny.
Pan ministrant m.in. z tytułu rażących naruszeń proceduralnych będzie wnosić apelację od wyroku.

Ks. Michał Woźnicki SDB odniósł się do tych wydarzeń w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto podczas wieczornych ogłoszeń 22.06.2021r. – do odsłuchania tutaj.

Informacje na temat czwartej rozprawy ( z 18.06.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat trzeciej rozprawy ( z 14.05.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 26.03.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 26.02.2021 r.) – znajdują się tutaj