Miesiąc: październik 2021

Dziesiąty raz zniszczona tabliczka na rowerze informująca o Mszy Św. Tym razem skradziona- zerwana przez księdza!

W sobotę 23 października 2021 r. po rannej Mszy Św. w rycie rzymskim pan ministrant Jakub Zygarłowski uzyskał informację od osoby, która dzień wcześniej, w piątek 22 października była świadkiem, jak ok. godz. 9:30 ksiądz w sutannie ( z opisu świadka wynika , że ks. Jacek Bielski) zrywał, obcinał z roweru Ks. Michała Woźnickiego SDB kolejną tabliczka informująca o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim.
Tabliczka ta była zawieszona na rowerze przez pana ministranta wraz z Kapłanem 21.10.2021 r. ok. godz. 16:30

Świadek opowiadał, że ksiądz, który obcinał tabliczkę wszedł z nią na teren salezjanski i sądząc po odgłosach, wrzucił ją najprawdopodobniej do śmietnika.

Pan ministrant poinformował Ks. Woźnickiego o zaistniałym fakcie i razem z Kapłanem najpierw sprawdził, że skradziona i połamana tabliczka rzeczywiście leży w salezjanskim śmietniku, a po kilkunastu minutach Kapłan wydobył ją ze śmietnika aby dostarczyć jako dowód policji.

Podczas wyciągania zniszczonej tabliczki – dowodu rzeczowego Kapłan i Pan ministrant zostali zaatakowani przez pracownika salezjańskiego – Pana Zbigniewa.
Najpierw Pan Zbigniew wrzucił na głowę kapłana worek śmieci, a potem Pan ministrant odniósł obrażenia, gdy Pan Zbigniew uderzał go kilkukrotnie w głowę pokrywą od śmietnika.
Sprawy skradzionej i zniszczonej przez księdza Jacka Bielskiego tabliczki oraz napaści Pana Zbigniewa zostały zgłoszone na policję. Wyciąganie tabliczki, napaść P. Zbigniewa oraz zgłoszenie na policję- do obejrzenia tutaj


Rozprawa karna – napaść na ministranta

19.10.2021 r. w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto odbyła się pierwsza rozprawa z oskarżenia prywatnego pana Jakuba Zygarłowskiego przeciw Panom Adrianowi H. i Dawidowi M., którzy rok temu , w święto Św. Wojciecha 23.04.2020 r. po wcześniejszym zakłócaniu polowej Mszy Św. dokonali napaści na pana ministranta.
Film z tego zdarzenia sprzed roku – do obejrzenia tutaj

Podczas rozprawy pojednawczej, która odbyła się  10.09.2021 r. wynajęty Pan mecenas wyrażając w imieniu oskarżonych skruchę oraz proponował przekazanie kwoty 1000 zł ( tysiąca zł.)
Pan ministrant, ze względu na to, że sprawa dotyczy Mszy Św. w rycie rzymskim, a głównym poszkodowanym jest Pan Bóg – nie przystał wówczas na ugodę.

19.10.2021 r. w sądzie oskarżeni przystąpili do ataku, Pan Adrian H. kłamał. Napaść na Pana ministranta próbował przedstawić jako “zatrzymanie obywatelskie”…
Oskarżeni odmówili odpowiedzi na pytania pana ministranta występującego w roli oskarżyciela prywatnego.

Pan Jakub Zygarłowski w swoim wystąpieniu wskazywał panu sędziemu na pobudki napaści z tytułu wyznawanej religii katolickiej.
Warty zauważenia jest fakt iż realizując głoszony wszem i wobec i rygorystycznie , acz wybiórczo egzekwowany przez policję sądową nakaz zakrywania ust i nosa pan ministrant występował w sali rozpraw w masce przeciwgazowej z napisem na niej: “mówią, że jest pandemia NOŚ MASKĘ”
Widać ten model- nowszy model maski p-gaz przypadł panu sędziemu bardziej do gustu, gdyż trzy miesiące wcześniej ten sam sędzia Pan Sławomir Szymański za nałożenie maski przeciwgazowej skazał pana Jakuba na trzy dni aresztu…
– o aresztowaniu Pana ministranta –  szczegóły tutaj
– wyjściu z więzienia i nieludzkich tam warunkach szczegóły tutaj

Rozprawa trwała ponad 6 godzin. Swoje zeznania składali oraz odpowiadali na pytania stron świadkowie zdarzenia. Najpierw Pani Renata, później Pani Lucyna.

Jako ostatni zeznawał Ksiądz Michał Woźnicki SDB, który odpowiadając na pytania pana sędziego, pana ministranta oraz oskarżonych rozlegle opisywał sprawę zmagania o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim do salezjańskiego kościoła przy Wronieckiej 9 oraz sprawę Pana Adrian H., który wcześniej niejednokrotnie niepokoił Kapłana oraz wiernych.

Na zakończenie rozprawy Pan Sędzia wskazał termin kolejnej rozprawy na 30 listopada 2021r. o godz. 9:00
Na pytania pana ministranta będzie odpowiadać powołany świadek – rektor Domu Salezjańskiego przy Wronieckiej 9 ks. Arkadiusz Szymczak SDB.

O tej rozprawie odbytej w Sądzie Rejonowym w dniu 19.10.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB opowiedział podczas głoszonego wieczorem słowa do odsłuchania tutaj

“Płaćcie rekompensatę za minione 50 lat”

18.10.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo: “Odpowiedź katolików z Wronieckiej wobec “Traditionis Custodes” i sądowych wezwań” – do odsłuchania tutaj

Kapłan mówił m.in.:
“Jako wierni , w imieniu swoich babć, dziadków, swoich przodków o minione 50 lat macie prawo odezwać się w charakterze odszkodowawczym”

“Jeżeli nie chcą Katedry przeznaczyć, żeby tam była przy każdym ołtarzu składana przez kapłana Najświętsza Ofiara Mszy, od 50 lat ołtarze przeznaczyli na podstawki pod kwiaty, a nie po to była przed 1000 laty budowana to niech dają pieniądze na inne miejsce, które będzie katedrą, a nie garażem”

“Mam obowiązek w tym miejscu, wobec tych dwóch kościołów: kościoła na Wronieckiej i katedralnego kościoła (…) wnieść odszkodowanie za minione 50 layt pozbawienia mnie pożytków duchowych, moralnych, do których miałem tytuł i mam prawo!”

“Z tego miejsca, z Wronieckiej 9 wyszedł ten impuls (…) Jeśli upomnicie się w tym miejscu o Wroniecką, o katedrę to już jest coś.”

“Wszystko policzone! Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi”

Kapłan mówił też, że wierni z Wronieckiej są zobowiązani wnieść pozwy cywilne w związku z działaniem salezjanów, którzy jako pierwsi oddali sprawy do sądów cywilnych, byli też oni sprawcami tego, że Kapłan i wierni są wciąż wzywani przed sądy karne.

Ks. Michał Woźnicki SDB kontynuował ten temat w czwartek 21.10.2021r.
Zebrane z obu tych dni, najważniejsze słowa na ten temat zostały zamieszczone w filmie “Odpowiedź na Traditionis Custodes Franciszka.Pozwy cywilne:oddajcie kościoły katolickie albo płaćcie” – do odsłuchania tutaj

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 17.10.2021 r.

Kazanie z 17.10.2021 r. Księdza Michała Woźnickiego SDB na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “Do Chrystusa zawsze można wrócić i nigdy nie jest za późno” – do odsłuchania tutaj
Fragmenty słów Kapłana:
– “jeżeli szedłbyś nawracać pogan(…), z czym się musisz spotkać? (…) musisz komuś powiedzieć komuś: że to czemu oddajesz chwałę to nie Bóg. (…) Na wieczność przepustka- paszport jest tylko jeden: objawiona wiara. Przyjąć albo odrzucić.”
– “hasło dialogu międzyreligijnego, dialogu z poganami, dialogu z Żydami, dialogu z muzułmanami, (..) usprawiedliwiona miłością będzie największa zdradą i największą słabością. I tak trzeba nam widzieć minione 50 lat, tych, którzy to oficjalnie zatwierdzali i takie tezy głosili, a to są urzędujący papieże. I my, którzy w tym na pewien sposób dobrze sobie żyliśmy”
– “za wyznawanie katolickiej wiary w tym świecie jest śmierć”
Ks. Woźnicki odczytywał też i komentował modlitwy egzorcyzmowania soli, wody i oleju – do odsłuchania tutaj

Po Mszy Św. i czynionej codziennie w październiku przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie modlitwie różańcowej Kapłan i wierni udali się przed drzwi salezjańskiego kościoła NMP Wspomożycielki Wiernych, gdzie Ksiądz Michał Woźnicki SDB poprowadził modlitwę Różańcową z intencją o przywrócenie Mszy Św. w rycie rzymskim– do odsłuchania tutaj.

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na XXI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “O modlitwie” – do odsłuchania tutaj

“Wiara katolicka, Chrystus Bóg albo Karol Wojtyła traktowany jak idol” 16 października – rocznica wyboru papieża

16.10.2021 r. w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił słowo: “Katolik jest zobowiązany odrzucić idola w osobie JPII i stanąć po stronie Mszy Świętej” – do odsłuchania tutaj
Kapłan mówił m.in.:
5:50 o konieczności gorliwej modlitwy wiernych w Kaplicy-Celi
15:10 o szyderczym kanale “Uniwersum Wroniecka” i potrzebie ostrożności wobec dziwnych ludzi przychodzących do Kaplicy-Celi
30:05 rocznica wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża (16.10.1978). Owocem pontyfikatu m.in msza abp-a Rysia Arena Młodych – Reset w Łodzi .
32:42 Jako katolicy musimy jasno postawić sprawę albo się opowiemy za wiarą katolicką (m.in Mszą Św. w rycie rzymskim) albo po stronie idola- osoby (Jana Pawła II)
35:04 jak rozprawić się z pamiątkami (pomnikami) po JP II
37:09 nie można do tradycji katolickiej wracać pod hasłem Jana Pawła II
38:57 Polacy będą musieli stawać: wiara katolicka, Chrystus Bóg albo Karol Wojtyła traktowany jak idol
42:59 wiara znaczy więcej niż życie- trzeba będzie położyć życie

35:04 jak rozprawić się z pamiątkami (pomnikami) po JP II ?
W Baranowie, w styczniu 2020 r. ponad trzymetrowy wizerunek Jana Pawła II został zakopany do ziemi, a w to miejsce autor niniejszej strony-Jakub Zygarłowski
ustawił sześciometrowy Krzyż.

Nieprawomocny wyrok w sprawie “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

W piątek 15.10.2021 r. sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto Łukasz Kalawski wydał wyrok w sprawie Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…
Sędzia nie zważając na fakt iż interwencja miała miejsce w prywatnym mieszkaniu Kapłana, gdzie (co potwierdziły postanowienia sądu) nie obowiązywały obostrzenia, które zostały podane jako przyczyna policjantom przez wzywających ich salezjanów, uznał kapłana winnym nieokazania policjantom dowodu osobistego.
Zarzut niewykonywania poleceń policjantów – został odrzucony.
Transmisja z wejścia do sądu, odczytania wyroku oraz słowo Kapłana wygłoszone do wiernych po rozprawie do odsłuchania tutaj
Wyrok nie jest prawomocny.
Słowo Ks. Michała Woźnickiego SDB na temat rozprawy i wyroku wygłoszone 15.10.2021 r. podczas wieczornej Mszy Św. do odsłuchania tutaj


Kapłan w słowie wskazywał m.in na absurd sprawy w aspekcie postawienia z jednej strony:
– cztery rozprawy Księdza i pięć rozpraw pana ministranta (jaka jest stawka sędziego?)
– specjalna, zwiększona obstawa policjantów podczas wszystkich rozpraw
– wywlekanie przez policję z sali sądu ministranta z powodu maseczki (założonej na sposób taki jak nosiła je w tym dniu ochrona sądu)
– 3 dni spędzone przez pana ministranta w areszcie z tytułu założenia podczas rozprawy maski przeciwgazowej chroniącej przed “kowidem” (co pan sędzia uznał za obrazę sądu)
– zatrzymanie Kapłana w dniu interwencji na komisariacie policji
– zatrzymanie pana ministranta w dniu interwencji przetrzymywanego w kajdankach w policyjnej celi na komisariacie (jak zeznawali policjancie “w kajdankach – dla własnego bezpieczeństwa”)
– zatrzymanie kapłana z obstawą policyjna w celi policyjnej na terenie budynku sądu
– obecność mediów podczas rozpraw – ilość redaktorów, artykułów

i wyrok 500 zł z czego 200zł obcięte…
Śmiechu warte – podsumował Kapłan.

Wskazuje to na coś innego: żeby sprawy sądowe na coś pracowały.

Warto sprawy sądowe przez rok robić, aby w mediach obecnych na rozprawach (głównie gazeta wyborcza) sprawę nagłaśniać, jednocześnie eliminując sprawę Mszy Św. w rycie rzymskim i Kapłanów stających po stronie Mszy Św. i nauki katolickiej.

Jest to kpina z wymiaru sprawiedliwości bo widać- kontynuował Kapłan- są inne wyższe cele: walka z Kościołem Świętym, ze sprawą Bożą

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Słowa końcowe Księdza Michała Woźnickiego SDB zmuszonego niejako “z marszu” wygłosić mowę końcową na trzeciej – jak się okazało ostatniej rozprawie w dniu 08.10.2021 r.  do odsłuchania tutaj

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 11.06.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat trzeciej rozprawy ( z 08.10.2021 r.) – znajdują się tutaj

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. była długa… (sprawa była zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa

Dziewiąty raz zniszczona tabliczka na rowerze informująca o Mszy Św. Tym razem skradziona- zerwana

W nocy z 14 na 15 października 2021 r. została po raz dziewiąty zniszczona, tym razem zerwana z roweru Ks. Michała Woźnickiego SDB kolejna tabliczka informująca o godzinach sprawowania w Kaplicy-Celi Mszy Św. w rycie rzymskim.

Tabliczka ta była zawieszona na rowerze przez Kapłana 14.10.2021 r.

Zniknięcie tabliczki zaobserwował Ksiądz Woźnicki w piątek popołudniu.

28 lipca 2021 r. na pytanie Ks. Woźnickiego czy “tabliczki z roweru są u Pana w garażu” Pan Zbigniew – pracownik salezjański przyznał, że “są w garażu”…

O soborowej sekcie. O prześladowaniu Kapłanów przez hierarchię kościelną – Abp Carlo Maria Vigano

12.10.2021 r. Ksiądz Michał Woźnicki SDB podczas ogłoszeń poruszył m.in poniższe tematy :
31:52 apel Abp Carlo Maria Vigano do kapłanów. O soborowej sekcie. O prześladowania Kapłanów przez hierarchię kościelną
35:30 posoborowi posoborowcy “płacą odszkodowanie” Kościołowi Katolickiemu utrzymując Kaplicę-Celę na Wronieckiej 9
47:53 konieczność dla Polaków wyboru: opowiedzenia się po stronie katolickiej lub Wojtyłowej
1:02:36 Jeśli chcemy troszczyć się o własną duszę trzeba nam spowiedzi generalnej (choćby dlatego że przez 50 lat mieliśmy udział w szerzeniu fałszywej religii), trzeba nam Różańca Św. trzeba nam stać przy Mszy Św. w rycie rzymskim, trzeba nam koniecznej diagnozy Kościoła Katolickiego (patrz Abp Carlo Maria Vigano, a nie kard. Dziwisz)

51:40 Kapłan kontynuował też lekturę św. Ludwika Marii De Momontfort “Przedziwny sekret Różańca Świętego”: “8 Róża- Cudowność Różańca”

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 10.10.2021 r.

Ogłoszenia (podziękowanie za łaski otrzymane w mijającym tygodniu: zachowanie Kaplicy-Celi, atak nożowy działającego na zlecenie/za akceptacja salezjanów, stawanie Kapłana przed sądem cywilnym oraz kazanie Księdza Michała Woźnickiego SDB na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: “Deo gratias za viktorię Chocimską 1621r. Wieczna pamięć i chwała bohaterom” –do odsłuchania tutaj

Kazanie Księdza Jacka Bałemby SDB na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego “O spowiedzi generalnej” – do odsłuchania tutaj

Trzecia rozprawa “obwinionego” Ks. Michała Woźnickiego SDB

08.10.2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto odbyła się trzecia rozprawa Księdza Michała Woźnickiego SDB “obwinionego” o to, iż podczas nabożeństwa w dniu 19.10.2020r. w Kaplicy-Celi nie okazał policjantom dowodu tożsamości oraz nie wykonywał poleceń policjantów…

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w dniu 19 października 2020 r. , kiedy podczas Nabożeństwa Różańcowego do Kaplicy-Celi weszło z interwencją pięciu policjantów zawezwanych bezpodstawnie przez Księży Salezjanów (konkretnie przez ks. Dawida Nowaka SDB.

Na rozprawie 08.10.2021 r. zeznawał w charakterze świadka właśnie ów ks. Dawid Nowak SDB. Ksiądz przyszedł do Sądu jak zwykle po cywilu z charakterystycznymi dwoma łańcuchami u spodni.

Po przyjęciu przysięgi o tym, że świadek będzie mówił prawdę ks. Dawid złożył zeznania odpowiadając na pytania sędziego oraz Księdza Michała Woźnickiego SDB.
Całość –  do odsłuchania tutaj

Po tych zeznaniach Sędzia zarządził przerwę, po której poinformował, że nie zgadza się na powołanie przez obwinionego Księdza Michała Woźnickiego SDB świadków zdarzenia: pana ministranta, pań będących 19.10.2020 r w Kaplicy-Celi oraz panów policjantów, którzy brali udział w interwencji.
Co bulwersujące pan sędzia uznał, że wystarczające dla niego są zeznania tych osób w innej sprawie – sprawie dotyczącej pana ministranta obwinionego o podobne czyny w tym samym miejscu również 19.10.2020 r.
Mimo wskazania, przez Księdza Woźnickiego, że tamte zeznania dotyczyły zdarzeń związanych z inną osobą, nie bezpośrednio z osobą Księdza Woźnickiego, pan sędzia oddalił wniosek (złożony kilka miesięcy wcześniej!)o powołanie świadków – odmawiając tym samym Kapłanowi prawa do obrony!!!

Po chwili, bez żadnego przygotowania, Ksiądz Michał Woźnicki SDB zmuszony był niejako “z marszu” wygłosić mowę końcową do odsłuchania tutaj

Pan sędzia poinformował, że wyrok zostanie ogłoszony na rozprawie za tydzień 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na sali nr 1 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto.

Po wyjściu z budynku Sądu Ksiądz Michał Woźnicki SDB wygłosił krótkie słowo, poprowadził modlitwę i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa wiernym, którzy uczestniczyli w rozprawie w charakterze widowni. do odsłuchania tutaj

Ksiądz Michał Woźnicki SDB odniósł się też do tej rozprawy w ogłoszeniach 08.10.2021 r. podczas wieczornej Mszy Św. – do odsłuchania tutaj
oraz w ogłoszeniach 09.10.2021 r. do odsłuchania tutaj

Rok temu – 19 października 2020 r. w wyniku interwencji Policjanci w brutalny sposób, w trakcie nabożeństwa, wytargali sprzed ołtarza Księdza Michała Woźnickiego SDB, zakłuli Kapłana w kajdanki i zawieźli na Komisariat, podobnie uczynili z ministrantem.
Policjanci byli wezwani przez księży salezjanów- konkretnie przez księdza Dawida Nowaka SDB który świadomie wprowadził w błąd policjantów.
Mając świadomość, że wzywa i kieruje funkcjonariuszy do prywatnego mieszkania wskazywał, że nie są tam przestrzegane obostrzenia antycovidowe (maseczki oraz ograniczenia ilości osób w kościołach).
W tej sprawie , w dwóch różnych sędziów wydało podobne postanowienia odmawiając wszczęcia postępowania – wskazując że Kaplica- Cela to nie miejsce publiczne zatem nie obowiązują tam przepisy dot. obostrzeń w kościołach.
(Więcej o brutalnej interwencji policji z 19.10.2020r. do odczytania tutaj)

Wezwania policji z 19, 20 oraz 21 października 2020 r. to jedne z wielu przejawów prześladowania przez Salezjanów Mszy Św. w rycie rzymskim, Kapłana i wiernych katolików.

Na zdjęciu poniżej: podczas rozprawy 11.06.2021 r. Ks. Michał Woźnicki SDB, występujący w roli obwinionego zadaje pytania świadkowi: Ks. Rektorowi Arkadiuszowi Szymczakowi SDB.

Informacje na temat pierwszej rozprawy ( z 15.04.2021 r.) – znajdują się tutaj
Informacje na temat drugiej rozprawy ( z 11.06.2021 r.) – znajdują się tutaj

Należy zaznaczyć, że lista zarzutów wobec policjantów dokonujących interwencji w owym dniu 19.10.2020r. była długa… (sprawa była zgłoszona do Prokuratury)
– bezprawne wtargnięcie do prywatnego mieszkania Ks. Michała Woźnickiego SDB
– naruszenie miru domowego
– zakłócanie kultu religijnego
– obraza uczuć religijnych Kapłana i wiernych
– brak zgodnego z procedurą przedstawienia się przez policjantów
– brak podania przez policjantów faktycznej podstawy interwencji
– naruszenie nietykalności cielesnej Ks. Woźnickiego SDB i ministranta
– naruszenie dóbr osobistych Ks. Woźnickiego SDB i wiernych
– nieuzasadnione użycie siły (duszenie, przyciskanie do ziemi, wleczenie po schodach, wykręcanie rąk, skucie w kajdanki, osadzenie w celi)
– kierowanie przez policjanta – dowódcę – gróźb karalnych
– nakłanianie do poświadczenia nieprawdy w protokole zatrzymania
– bezpodstawne wzywanie przez policjantów karetki pogotowia
– naruszenie roty przysięgi policyjnej
– nadużycie swoich uprawnień
– wprowadzenie w błąd obywateli (wiernych) w kwestii “prawa” (dot. obostrzeń), które jak było wiadomo w dniu zdarzenia, a teraz potwierdzają to postanowienia sądów prawem nie było
– narażenie Skarbu Państwa na nieuzasadnione koszty
– próba zmiany zarzutów w trakcie prowadzonego śledztwa